MACH LEGAL
Mach Legal malé logo
MACH LEGAL, ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ s.r.o.
kontakty
+420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 – Smíchov

 • Změna zákona o evidenci skutečných majitelů – povinnost zápisu pro další subjekty
  Je to jen něco málo přes rok, co nabyl účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který promítl do české právní úpravy požadavky zakotvené v tzv. 5. AML směrnici Evropského parlamentu a Rady EU se současným novým vymezením definice skutečného majitele oproti předchozí právní úpravě, kdy zákonodárce […]
 • Nepřiměřená délka soudního řízení: peněžitá náhrada
  Nepřiměřená délka civilního nebo trestního soudního řízení? Možná máte nárok na přiměřené zadostiučinění – peněžitou náhradu v penězích. Dotčený zákon: zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škody způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Průběh soudního řízení je různý případ od případu, někdy může nastat situace, […]
 • Nová pravidla nejen pro e-shopy: změny v oblasti ochrany spotřebitele
  Parlament v nedávné době schválil změny zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které se prostřednictvím nových povinností dotknou všech provozovatelů e-shopů; současně jsou upraveny i další pravidla v návaznosti na směrnice Evropské unie, které Česká republika byla povinna implementovat již v průběhu tohoto roku. V brzké době se očekává podpis novely zákona […]
 • Myslivost: uplatňování nároku na náhradu škody způsobené zvěří
  Přemnožení černé zvěře – tedy divokých prasat, jelenů, daňků či muflonů, je častým problémem posledních let. V souvislosti s tímto přemnožením jsou stále častější škody působené touto zvěří na vysázených porostech, zemědělských plodinách či půdách. V tomto článku bychom se chtěli věnovat právě problematice takto vzniklých škod a jejich případnému vymáhání. Právní […]
 • Transpoziční novela zákona o elektronických komunikacích
  1.Úvod (účinnost, transpozice směrnice, cíle úpravy) Ke dni 1. 1. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 374/2021 Sb., novelizující zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Nová právní úprava reaguje na sekundární evropskou normotvorbu, směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský […]

>> všechny články