MACH LEGAL
Mach Legal malé logo
MACH LEGAL, ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ s.r.o.
kontakty
+420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 – Smíchov

 • Whistleblowing: Zákon o ochraně oznamovatelů přinese nové povinnosti podnikatelům
  Především podnikatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců či účastnící se veřejných zakázek by měli zpozornět. V souladu s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 totiž s největší pravděpodobností vstoupí v platnost a účinnost zákon o ochraně oznamovatelů také tzv. “whistleblowerů“, který přináší nové povinnosti, neboť 17. 12. 2021 nabyde účinnosti směrnice […]
 • Dobíjecí stanice na elektromobily: právní aspekty
  Vybrané právní aspekty zřízení a provozu dobíjecích stanic na elektromobily V posledních několika letech zažívá elektromobilita v České republice, jakož i jinde v Evropě či v Asii neuvěřitelný rozvoj, který se mohutně projevuje jednak v automobilovém průmyslu (naprostá většina značek vozidel všech cenových kategorií nabízí modely ve variantě čistých elektromotorů, hybridů či plug-in […]
 • Změny v evidenci skutečných majitelů k 1. 6. 2021
  Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“). Uvedený zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie[1] a upravuje  vedení evidence skutečných majitelů a některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů o něm do evidence skutečných […]
 • Pozor: Změny zákona o daních z příjmů – Daňový balíček 2021 aneb nepříjemná zjištění z Milošem Zemanem (ne)podepsaného zákona
  Vážení klienti, Od 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 609/2020 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, často také nazývaný jako „daňový balíček“
 • Buďte připraveni: Přehled změn tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) účinných k 1. 1. 2021
  Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat, že byla přijata velká novela zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), jež nabude účinnosti dnem 1. ledna 2021, a rádi bychom Vás touto cestou seznámili s nejdůležitějšími novinkami, které tato novela přináší.

>> všechny články