MACH LEGAL
Mach Legal malé logo
MACH LEGAL, ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ s.r.o.
kontakty
+420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 – Smíchov

 • Leasing: Práva leasingového nájemce v souvislosti s poškozením nebo zničením pronajatého vozidla
  Tento článek si klade za cíl shrnout nejvýznamnější judikaturní závěry v oblasti leasingových vztahů se zaměřením na práva leasingového nájemce ve vztahu k pronajatému vozidlu v případech, kdy dojde k poškození nebo zničení tohoto vozidla. Patrně každý si je vědom rozdílu mezi finančním leasingem a operativním leasingem, kdy operativní leasing se od finančního […]
 • Daně: daňové novinky roku 2023
  Od 1. 1. 2023 nabývá účinnosti daňový balíček, týkající se zejména DPH, daň z příjmu, spotřební daně a další související zákony. Tento článek si dovoluje stručně shrnout ty nejpodstatnější změny. Daň z přidané hodnoty Nejvýznamnější změnou v oblasti DPH je zejména navýšení limitu pro zákonnou registraci plátců k této dani. Dosavadní limit ve […]
 • Změna zákona o evidenci skutečných majitelů – povinnost zápisu pro další subjekty
  Je to jen něco málo přes rok, co nabyl účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který promítl do české právní úpravy požadavky zakotvené v tzv. 5. AML směrnici Evropského parlamentu a Rady EU se současným novým vymezením definice skutečného majitele oproti předchozí právní úpravě, kdy zákonodárce […]
 • Nepřiměřená délka soudního řízení: peněžitá náhrada
  Nepřiměřená délka civilního nebo trestního soudního řízení? Možná máte nárok na přiměřené zadostiučinění – peněžitou náhradu v penězích. Dotčený zákon: zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škody způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Průběh soudního řízení je různý případ od případu, někdy může nastat situace, […]
 • Nová pravidla nejen pro e-shopy: změny v oblasti ochrany spotřebitele
  Parlament v nedávné době schválil změny zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které se prostřednictvím nových povinností dotknou všech provozovatelů e-shopů; současně jsou upraveny i další pravidla v návaznosti na směrnice Evropské unie, které Česká republika byla povinna implementovat již v průběhu tohoto roku. V brzké době se očekává podpis novely zákona […]

>> všechny články