Právo nemovitostí

Naše advokátní kancelář svým klientům již mnoho let poskytuje kvalitní právní služby spojené právě s odvětvím práva nemovitostí a práva stavebního. Nabízíme právní pomoc při řešení každodenních situací spojených s koupí či prodejem nemovitostí, ale vzhledem k bohatým zkušenostem v oboru, jsme připraveni řešit všechna právní úskalí s tímto odvětvím spojená.

Koupě, darování, prodej nemovitostí

 • komplexní právní služby spojené s koupí, darováním nebo prodejem nemovitostí (bytové jednotky, domy, nebytové jednotky, pozemky)
 • příprava veškeré smluvní dokumentace (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o

vypořádání spoluvlastnictví…)

 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • zastupování ve sporech o určování vlastnictví
 • zřizování práva stavby a věcných břemen, zástavních práv
 • due diligence (právní audit nemovitostí)
 • advokátní úschova peněz

Správa nemovitostí

 • příprava veškeré smluvní agendy (nájemní smlouvy, pracovněprávní smlouvy)
 • zastupování v soudních i mimosoudních sporech s třetí stranou
 • právní poradenství ohledně právních předpisů ČR vztahující se na správu nemovitostí
 • due diligence (právní audit nemovitostí)
 • privátní správa nemovitého majetku

Výstavba, projekty/Stavební právo

 • zastupování ve stavebním řízení, uzemním řízení a dalších souvisejících řízení s výstavbou
 • sepis prohlášení vlastníka nemovitosti, sepisy jeho změn a administrace v řízení u katastrálního úřadu

Společenství vlastníků jednotek

 • založení SVJ
 • sepis a změna stanov
 • kompletní agenda SVJ (pořádání a organizace členských schůzí, úpravy vnitřních poměrů)
 • konzultace, zpracování právních rozborů a obecné poradenství ohledně fungování SVJ
 • zastupování SVJ v obchodněprávních sporech či před orgány státní správy