Služby a ceny

Právní týmy naší kanceláře jsou tvořeny právníky a právničkami s rozličnými profesními skutečnostmi. Spolupracujeme také s kolegy z dalších kanceláří, je-li potřebné specifické subdodávky.

Advokátní kancelář poskytuje plnohodnotné právní služby v jazyce anglickém, německém a portugalském. S klienty komunikujeme také v jazyce francouzském, španělském a mandarínské čínštině. Při poskytování právní pomoci spolupracuje se soudními znalci, soudními exekutory, rozhodčími soudy, rozhodci a mediátory. V rámci poskytovaných právních služeb je samozřejmostí ověření pravosti podpisů klienta a autorizovaná konverze dokumentů.

Advokacii vykonáváme za smluvní odměnu, která povětšinou sjednávána ve výši 2 800,- Kč až 3 500,- Kč (resp. 110,- EUR až 135,- EUR) za hodinu práce, plus příslušná DPH. První schůzka s klientem v kanceláři je účtována jen tehdy, pokud dojde k převzetí pr. zastoupení. Účtované pr. služby položkově detailně specifikujeme. V ojedinělých případech zastupujeme za mimosmluvní odměnu dle advokátního tarifu.

Pro obchodní klientelu – podnikatele, ať již živnostníky či obchodní společnosti, provádíme právní služby za měsíční paušály, shledají-li takové řešení pro svůj podnik potřebným a vhodným.

Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátní kanceláří a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.