Služby a ceny

Právní týmy naší kanceláře jsou tvořeny zkušenými právníky a právničkami s rozličnými profesními skutečnostmi. Spolupracujeme také s kolegy z příbuzných profesí, je-li potřebné specifické subdodávky, zejména v oblasti daňového poradenství.

Advokátní kancelář poskytuje plnohodnotné právní služby v jazyce anglickém, německém a portugalském. Jsme licencovaní k výkonu advokacie v České republice, v Německu a na Slovensku. S klienty komunikujeme také v jazyce francouzském. Při poskytování právní pomoci spolupracuje se soudními znalci, soudními exekutory a mediátory. V rámci poskytovaných právních služeb je samozřejmostí ověření pravosti podpisů klienta a autorizovaná konverze dokumentů.

Advokacii vykonáváme za smluvní odměnu, kterou sjednáváme podle předmětné problematiky, aplikovatelného práva a jazyka služby, a to vždy individuálně s klientem tak, aby nastavené podmínky vzájemné spolupráce byly odpovídající. Účtované právní služby položkově detailně specifikujeme. V ojedinělých případech zastupujeme za mimosmluvní odměnu dle advokátního tarifu.

Pro obchodní klientelu – podnikatele, ať již živnostníky či obchodní společnosti, provádíme právní služby za měsíční paušály, shledají-li takové řešení pro svůj podnik potřebným a vhodným.

Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátní kanceláří a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.