Zdravotnické právo

Naše advokátní kancelář poskytuje vysoce nadstandardní právní služby v zdravotnického práva již od svého založení. Především díky všestranným zkušenostem získaných v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru, je naše advokátní kancelář připravena čelit nástrahám, které působení v tomto odvětví přináší.

Poskytovatelé zdravotních služeb

 • příprava kompletní smluvní agendy pro bezproblémový provoz zdravotnického zařízení
 • právní poradenství při tvorbě pracovněprávních předpisů
 • úprava vnitřních předpisů a zajištění jejich souladu s platnou právní úpravou
 • právní poradenství při zakládání, koupi či prodeji lékařských praxí
 • zastupování poskytovatelů zdravotních služeb před soudem nebo úřady
 • komunikace s úřady, pojišťovnou
 • právní poradenství ohledně možnosti získání dotací z Evropských fondů
 • zastupování poskytovatelů zdravotnických služeb v soudních sporech s pacienty, spolupráce se znalci
 • zastupování poskytovatelů zdravotnických služeb jako zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech

Lékaři/zdravotnický personál

 • zastupování zdravotníků v soudních sporech (občanskoprávní, trestněprávní řízení)
 • zastupování zdravotníků v pracovněprávních