Správa a vymáhaní pohledávek

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby v rámci vymáhání a pohledávek. Cílem naší advokátní kanceláře je především získání co možná nejvyššího plnění pro věřitele v rámci jeho pohledávek.

Vymáhání pohledávek

  • právní konzultace ohledně pravděpodobnosti vymožení dlužného plnění
  • kontaktování dlužníka (snaha o řešení mimosoudní cestou, předžalobní výzvy, jednání o způsobu uhrazení dlužné částky, příprava dohody o narovnání či splátkového kalendáře)
  • zastupování v soudním, rozhodčím či exekučním řízení (příprava veškerých podkladů, podání žaloby…)
  • právní poradenství v oblasti zajišťovacích instrumentů (směnky, ručení, zástavní právo…)

Správa pohledávek

  • kontrola plnění ze strany dlužníků
  • jednání s dlužníky