Obchodní právo

Již mnoho let se specializujeme na oblast obchodního práva a M&A. Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout klientům kvalitní a komplexní právní služby ohledně:
Práva obchodních korporací

zakládání obchodních společností a družstev (poradenství během celého procesu, příprava veškeré dokumentace, zápis do obchodního rejstříku)
zánik, likvidace obchodních společností a družstev
přeměny obchodních korporací
kompletní agenda obchodních korporací (pořádání a organizace valných hromad, úpravy výše základního kapitálu, převody obchodních podílů, úpravy vnitřních poměrů korporace, udělování prokury….
konzultace, zpracování právních rozborů a obecné poradenství ohledně fungování obchodních korporací
zastupování obchodních korporací v obchodněprávních sporech či před orgány státní správy

Obchodního smluvního práva

příprava a kontrola veškeré smluvní agendy společnosti
příprava vhodných zajišťovacích instrumentů
efektivní vymáhání a správa pohledávek
pracovněprávní agenda společnosti

Soutěžního práva

právní poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže a úpravy této problematiky v souladu s právní úpravou EU
právní poradenství ohledně ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání (klamavá reklama, parazitování na pověsti podniku, porušení obchodního tajemství)

M&A (Fůze a Akvizice)

více