Nepřiměřená délka soudního řízení: peněžitá náhrada

Nepřiměřená délka civilního nebo trestního soudního řízení? Možná máte nárok na přiměřené zadostiučinění – peněžitou náhradu v penězích.

Dotčený zákon: zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škody způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Průběh soudního řízení je různý případ od případu, někdy může nastat situace, kdy ať již z důvodu přetíženosti soudu nebo z jiných důvodů dojde k velké prodlevě mezi počátečním úkonem – obvykle žalobou a finálním vydáním rozhodnutí. Dlouhým soudním řízením pak může být narušena právní jistota účastníků.

Žádost o přiměřené zadostiučinění se podává u Ministerstva spravedlnosti, za žádost se nic neplatí. Promlčecí doba trvá šest měsíců ode dne, kdy bylo ukončeno celé řízení, žádost lze však podat již během řízení, kdy už existuje důvodná pochybnost o tom, že řízení již trvá nepřiměřeně dlouhou dobu).

Jaká doba je však považována za nepřiměřenou? Záleží na individuálním případu, složitosti řízení, nutnosti provádět výslechy, počtu znaleckých posudků,… Obecně vzato je za hranici považována délka přesahující 3 roky. Každý následující rok se pak výše zadostiučinění zvyšuje. Základní náhrada se pohybuje v jednotkách až v nižších desítkách tisíc korun ročně, ve složitějších a závažnějších případech se však náhrada může samozřejmě zvýšit.

Pokud Ministerstvo spravedlnosti žádosti nevyhoví, je možno se s rozhodnutím nároku následně obrátit i na soud.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

za MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Magdalena Brožová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA