MACH LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.

kontakty +420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

Zákon o evidenci tržeb

Co je to evidence tržeb a kde je upravena?

Elektronická evidence tržeb má za cíl zmodernizovat daňovou soustavu v České republice a zajistit efektivnější kontrolu daní tak, aby bylo omezeno krácení daňové povinnosti některými daňovými poplatníky.  Celý mechanismus spočívá v tom, že prostřednictvím evidence bude evidována každá tržba, která je příjmem z podnikání, není vyloučenou tržbou či vyloučeným příjmem, a byla uhrazena v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou či jiným obdobnými platebními prostředky (např. voucherem, stravenkou, žetony, bitcoiny) nebo započtením kauce nebo podobné jistoty složené některým z předchozích způsobů platby. Podnikatel nejpozději při uskutečnění evidované tržby elektronicky odešle zprávu o transakci do systému Finanční správy, z nějž mu bude na jeho koncové zařízení automaticky zasláno potvrzení o přijetí této zprávy společně s vygenerovaným unikátním kódem (tzv. fiskální identifikační kód), který bude vytištěn na účtence zákazníka.

Evidenci tržeb zavádí a její fungování upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), jehož úplné znění nabývá účinnosti 1.12.2016. Jelikož už tímto dnem vzniká některým podnikatelům povinnost zahájit evidenci tržeb, k čemuž musí být administrativně a technicky připraveni, nabyla vybraná ustanovení zákona účinnosti již 1.9.2016.

 

Spolu se zákonem o evidenci tržeb byl schválen také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se, s výjimkou alkoholických nápojů, snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % a poskytuje se jednorázová sleva na dani ve výši 5.000,- Kč jako kompenzace za zvýšené náklady, které vzniknou daňovým poplatníkům v souvislosti s účinností zákona o evidenci tržeb.

Číst dál...

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Vážení klienti,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o vybraných ustanoveních věcné působnosti nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), který nabývá účinnosti  dne 1. prosince 2016 a nahrazuje svého předchůdce zákon č. 145/2010 Sb.

Číst dál...
premium wordpress themes